„Ratuję świadomie” – film strażaków z OSP Biesiadki

W ramach projektu pod nazwą „Ratuję świadomie” druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiadkach nakręcili film pokazujący zasady udzielna pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia z użyciem automatycznego defibrylatora AED.

Co oznacza skrót AED?

Skrót ten tłumaczy się na język polski, jako Automatyczny Elektryczny Defibrylator (AED).
W rzeczywistości, skrót AED zaczerpnięty został z języka angielskiego: automated external defibrillator i oznacza:

• zautomatyzowany, czyli sterowany komputerowo, według zaprogramowanego algorytmu, który potrafi wykryć zagrażający życiu zbyt szybki rytm serca (migotanie komór serca – VF) i poinformować ratownika sygnałem głosowym i świetlnym o konieczności defibrylacji.

UWAGA: Po uruchomieniu AED urządzenie automatycznie instruuje i prowadzi ratownika przez cały algorytm reanimacji – nawet gdy nie trzeba defibrylować.

Film zrealizowany przez OSP Biesiadki przy wsparciu finansowym Powiatu Brzeskiego.

Pamiętajmy film jest materiałem poglądowym, a umiejętność udzielania pierwszej pomocy zdobywa się na ćwiczeniach praktycznych do czego bardzo gorąco wszystkich zachęcamy.

Druhom z OSP Biesiadki gratulujemy cennej inicjatywy oraz dziękujemy za zwrócenie uwagi na konieczność systematycznego doskonalenia swoich umiejętności z zasad udzielania pierwszej pomocy.

straz.brzesko.pl / ratujzsercem.pl