I Sesja Rady Powiatu: W Brzesku spokojnie

Podczas pierwszego posiedzenia nowej Rady Powiatu Brzeskiego nie było niespodzianek. Po złożeniu ślubowania radni wybrali osoby, które zajmą stanowiska przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Rady, jak również Zarząd Powiatu.

Przewodniczącym Rady Powiatu został Kazimierz Brzyk, wiceprzewodniczącymi Justyna Wójtowicz-Woda oraz Grzegorz Mrozowski.

Starostą ponownie został Andrzej Potępa. Jego kandydatura została poparta jednogłośnie przez wszystkich.

Funkcję wicestarosty objął Maciej Podobiński, co spotkało się z bardzo dobrym odbiorem mieszkańców.

Pozostałymi członkami Zarządu zostali: Marek Antosz, Jacek Frankowski oraz poprzedni wicestarosta Ryszard Ożóg.

Sesja przebiegała spokojnie i bez większych niespodzianek. Wszystkie pojawiające się wcześniej pogłoski zostały potwierdzone. Zupełnie inaczej sytuacja miała się w Bochni, gdzie w trakcie sesji PiS stracił dwie radne a w konsekwencji również wywalczoną w wyborach większość.