Czworo nowo przyjętych funkcjonariuszy zasili szeregi brzeskiej Policji

W piątek, 16 listopada 2018r. w obecność Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych do służby policjantów. To siódme w tym roku przyjęcie do służby w jednostkach Policji w naszym województwie. W 2018 roku Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przyjął do służby w podległych jednostkach 364 osób.

Uroczystości odbywające się w murach krakowskiego Muzeum Lotnictwa rozpoczęło uroczyste odśpiewanie Hymn Polski. Słowa Mazurka Dąbrowskiego odśpiewali wszyscy zgromadzeni. Generał Krzysztof Pobuta – Komendant Wojewódzki Policji odczytał Rotę Ślubowania, której słowa powtórzyli ślubujący funkcjonariusze, po czym z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji otrzymali legitymację policyjną, a Wojewoda Piotr Ćwik wręczył im zasady etyki policyjnej.

Generał Krzysztof Pobuta zwrócił się do nowo przyjętych adeptów sztuki policyjnej podkreślając, że to oni są bohaterami dzisiejszego dnia. Wypowiadając słowa Roty Policyjnej i posiadając legitymację funkcjonariusza stali się pełnoprawnymi policjantami garnizonu małopolskiego – uważanego za jeden z najlepszych w Polsce. Bycie policjantem to zaszczyt – dlatego Komendant pogratulował im za wytrwałość w procedurze przyjęcia do Policji, co niewątpliwie wymagało wiele przygotowań i poświecenia. Generał życzył nowym funkcjonariuszom powodzenia, aby uroczyście wypowiedziane dzisiaj słowa Roty Ślubowania towarzyszyły im zawsze podczas służby Ojczyźnie.

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Wojewoda podkreślił rangę uroczystości, wypowiedziane słowa Roty stają się początkiem nowej drogi życia – wybranej przez ślubujących 93 funkcjonariuszy. Wojewoda podziękował i pogratulował kadetom odwagi do podjęcia niełatwego zdania, jakim jest praca policjanta życząc, aby każdy z adeptów sztuki policyjnej znalazł sens pracy.

Bohaterowie dnia czyli nowo przyjęci funkcjonariusze garnizonu małopolskiego rozpoczynają swoją służbę w wybranych jednostkach. Najwięcej z nich – 26 osób – zasili szeregi Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. 13 nowych funkcjonariuszy trafi do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Komenda Powiatowa Policji w Brzesku wzmocniona zostanie przez 4 mundurowych.

Przed nowymi policjantami – 6 miesięczny kurs podstawowy, na którym będą zdobywać umiejętności niezbędne w codziennej służbie.  Nowo przyjętym policjantom życzymy wielu sukcesów w służbie.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi. W najbliższym czasie planowane jest kolejne przyjęcie nowych policjantów do służby. Informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej małopolskiej Policji http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji jak również można je uzyskać osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 – w sekcji doboru Wydziału Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu 12 61 54 068.

Galeria zdjęć <==

KPP Brzesko