Tablice Pamięci na 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Na 100-lecie Odzyskania Niepodległości, przy Pomniku Poległych w centrum Borzęcina wykonano tablice upamiętniające 250 mieszkańców Borzęcina poległych i pomordowanych w latach 1914-1920 oraz 1939-1947, a także 29 Romów rozstrzelanych w borzęcińskim lesie (bliżej nieznani z imienia, stąd 4 nazwiska rodowe na tablicy).W latach 1914-1920 na wielu frontach I wojny światowej, jak również w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej zginęło 143 mieszkańców Borzęcina, w tym w armii austro-węgierskiej – 122, w Legionach Polskich – 11, w obronie Lwowa – 4, w wojnie polsko-bolszewickiej – 6.
W latach 1939-1947 w działaniach wojennych, w obozach, w wyniku pacyfikacji, egzekucji, holokaustu i w powojennym podziemiu antykomunistycznym zginęło 107 mieszkańców Borzęcina, w tym w działaniach wojennych 1939-1945 – 20, w Katyniu – 4, w obozach koncentracyjnych – 28, w wyniku rozstrzelania w Borzęcinie – 8, w holokauście – 44, w powojennym podziemiu antykomunistycznym – 3.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!!!

Wykonanie Tablic Pamięci zawierających imiona i nazwiska było możliwe m.in. dzięki kwerendzie, jak również badaniom historycznym prowadzonym od lat przez mgr. Lucjana Kołodziejskiego, pasjonata historii Borzęcina i okolic, który opracował wykaz mieszkańców poległych i pomordowanych w latach 1914-1920 oraz 1939-1947.

Realizowana przez Urząd Gminy w Borzęcinie modernizacja otoczenia Pomnika Poległych w centrum Borzęcina polegała na uporządkowaniu terenu, wykonaniu podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej wokół monumentu oraz wykonaniu i instalacji Tablic Pamięci.

_

UG Borzęcin