Przedłużenie certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie

Dzisiaj, 8 listopada 2018r. w Dębnie Komendant Powiatowy Policji w Brzesku mł.insp. Bogusław Chmielarz uroczyście wręczył na ręce Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie przedłużenie certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”.

Jest to zwieńczenie wielomiesięcznych starań szkoły i ich partnerów o poprawę stanu bezpieczeństwa w placówce. Uroczyste przekazanie przedłużenia certyfikatu odbyło się w dniu szczególnie ważnym dla społeczności szkolnej w Dębnie związanym z nadaniem sztandaru szkole i uroczystościami z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Przypomnijmy, projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa został wdrożony w Małopolsce w 2004 roku – na gruncie doświadczeń Policji holenderskiej. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest budowanie lokalnych środowisk, które chcą pracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa. Idea projektu polega na uczeniu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne. To edukacja właściwych postaw i zachowań od najmłodszych lat. To także próba aktywizowania młodzieży do działań na rzecz innych.

Zaszczytem jest, że kolejna już szkoła na terenie naszego powiatu w taki właśnie sposób promuje bezpieczeństwo wśród uczniów i podejmuje konkretne działania na rzecz bezpieczeństwa. Należy podkreślić, że realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez współpracy w wieloma podmiotami, również z policjantami, którzy czynnie uczestniczyli i wspomagali placówkę w realizacji zadań.

_

KPP Brzesko