Kolejne Ulgi Dla 813 Posiadaczy Kart Dużej Rodziny W Gminie Szczurowa

W Gminie Szczurowa dzięki uzgodnieniom w trakcie prowadzonych rozmów Wójta Gminy na początku miesiąca września br., zwiększyła się ilość świadczeń dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny w formie zniżek przez:
  1. Firmę Usługowo- Handlową „CLIMAX” Rafał Kraj w Brzesku, ul. Głowackiego 49 d, świadczącą w coraz szerszym zakresie usług, w tym dostawy internetu
  2. „Apteka Niskich Cen” w Szczurowej,
  3. Firma „PARTNER” działalność Handlowa Roman Hebal, Józef Piotrowski, ul. Lwowska 10, 32- 820 Szczurowa, posiadający sklepy w Szczurowej.

Umowy z kolejnymi firmami są w trakcie negocjacji. Zainicjowane w miesiącu sierpniu br. rozmowy z firmami i innymi podmiotami handlowymi dają nadzieję, że ilość podmiotów stosujących ulgi w naszej gminie będzie się nadal zwiększać.

__

UG Szczurowa