Wystawa prac „Wielofunkcyjny dom kultury i rekreacji w gminie Szczurowa” w dworze Kępińskich w Szczurowej

Dnia  26 lutego 2018 r. Gmina Szczurowa reprezentowana przez Wójta Pana Mariana Zalewskiego zawarła porozumienie z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie reprezentowaną przez prof. dr hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha dotyczącego współpracy w zakresie oferty inwestycyjnej Gminy Szczurowa.

Celem współpracy jest zacieśnienie związków pomiędzy teorią projektową i praktyką. Współpraca umożliwi opanowanie wizji rozwoju Gminy Szczurowa oraz przybliżenie realizowanego programu dydaktycznego do problemów wynikających z funkcjonowania projektanta w realnych warunkach przestrzennych, społecznych i gospodarczych.
Powstałe opracowania Gmina Szczurowa będzie mogła nieodpłatnie wykorzystywać jako materiał do projektowania i realizacji przyszłych inwestycji.
W ramach tej współpracy w dniu 12 marca 2018 r. do naszej gminy przyjechała liczna grupa studentów Politechniki Krakowskiej, którzy mieli za zadanie opracować koncepcje zagospodarowania wybranych terenów wraz z wizualizacją przestrzenną zaproponowanych rozwiązań.
W związku z realizacją konkursu na najlepszą pracę wizualizacyjną w ramach projektu pn. „Wielofunkcyjny dom kultury i rekreacji w gminie Szczurowa” Studenci opracowali projekty na zagospodarowanie dwóch działek położonych obok plebanii i boiska sportowego „Orlik” w Szczurowej. Projekty zostaną zaprezentowane w zabytkowym Dworze Anastazji i Jana Kępińskich  w Szczurowej podczas wystawy w dniach od 8 do 12 października w godzinach od 9:00 do 16:00.
Po obejrzeniu wystawy mieszkańcy gminy będą mogli oddać głos na najciekawsze prace w miejscu wystawienia ekspozycji.
Powołana komisja dokona wyboru trzech najlepszych projektów zagospodarowania działki obok plebanii i tyle samo dla zagospodarowania działki obok boiska sportowego „Orlik”.
Wyniki głosowania zostaną ogłoszone na uroczystej gali.
_
UG Szczurowa