Jak działa system powoływania rezerwistów w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa kraju? – sprawdzali policjanci podczas ćwiczeń „EGIDA 18”

Policjanci w praktyczny sposób sprawdzili, jak działa system powoływania rezerw osobowych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa kraju.
20 rezerwistów aplikacyjnie zasiliło szeregi brzeskiej jednostki, po to, aby dowiedzieć się, jakie zadania przed nimi stoją, gdyby doszło do realnego zagrożenia. Ćwiczenia te to niezbędny i istotny element doskonalenia działań Policji w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa.

Wczoraj, 30 września 2018 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku odbyły się 12-godzinne ćwiczenia obejmującego przyjęcie i szkolenie wezwanych rezerw osobowych w ramach ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA 18”. Już o godzinie 7.00 do brzeskiej jednostki zgłosiły się osoby posiadające nadane przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w naszej jednostce. Wszystko po to, aby sprawdzić jak zadziałają istniejące procedury i wytyczne w sytuacji, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia podwyższonej gotowości obronnej państwa.

Rezerwiści zaraz po przekroczeniu progów komendy zostali sprawdzeni pod kątem trzeźwości i posiadania niebezpiecznych narzędzi, następnie tożsamość każdego uczestnika została zweryfikowana w policyjnych systemach informatycznych. Kolejno każdy rezerwista przeszedł przez przygotowane na potrzeby ćwiczenia stanowiska związane ze sprawami ewidencyjno-kadrowymi oraz stanowiskiem medycznym, wyposażenia mundurowego i uzbrojenia. Następnie przed budynkiem jednostki Komendant Powiatowy Policji w Brzesku mł.insp. Bogusław Chmielarz, po odśpiewaniu hymnu Polski, uroczyście rozpoczął ćwiczenia. Szef brzeskich policjantów przywitał rezerwistów oraz zaproszonych gości, którzy przyglądali się ćwiczeniu: Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie ppłk Piotra Waręckiego oraz Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Gorlicach podkom. Mariusza Piotrowskiego.

Gdyby zaszła potrzeba wezwania Was w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa naszego kraju to Wasza dzisiejsza obecność tutaj byłaby najlepszą odpowiedzią na wołanie ojczyzny o pomoc. Taka forma poświęcenia dla kraju jest swoistym hołdem dla tych, którzy na przestrzeni wieków oddali ojczyźnie to co mieli najcenniejsze – życie, dla tych, którzy bronili ją własną piersią. – takie słowa skierował szef brzeskich policjantów do przybyłych rezerwistów. Niech dzisiejszy dzień upłynie pod mottem Amor Patriae Nostra Lex – miłość ojczyzny naszym prawem – dodał mł.insp. Bogusław Chmielarz.

Zgodnie z przygotowanym scenariuszem ćwiczeń uczestnicy odświeżyli wiedzę z zakresu zadań, obowiązków i uprawnień osób, którym nadano przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji oraz działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policjanci przedstawili uczestnikom ćwiczenia zasady, przypadki i sposoby posługiwania się bronią, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wskazali uwarunkowania dotyczące działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa.

Praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji pomiędzy jednostkami Policji, to główne założenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA 18”, które zostało przeprowadzone.

Takie ćwiczenia odbywają się corocznie w różnych jednostkach małopolskiej Policji, w tym roku działanie systemu powoływania rezerwistów sprawdzili brzescy policjanci. Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa.

_

KPP Brzesko