Rozpoczęcie prac konserwatorskich w zabytkowym dworze w centrum Szczurowej

W dniu 14.09.2018 r. miało miejsce przekazanie tzw. „placu budowy” wykonawcy prac konserwatorskich polichromii na stropie zabytkowego dworu Anastazji i Jana Kępińskich w Szczurowej.

Gmina Szczurowa otrzymała na ten cel dotację w ramach konkursu „Ochrona Zabytków Małopolski”, która zostanie przeznaczona na konserwację polichromii sufitowej na stropie sali narożnej południowo – wschodniej wraz z wszelkim pracami towarzyszącymi. Powierzchnia tych unikatowych w skali województwa polichromii wynosi 37,7 m2.

Wykonawcą wyłonionym w drodze procedury przetargowej jest Firma SECCO Krzysztof Opiłło z Krakowa. Koszt całości prac konserwatorskich wynosi blisko 50 tys. zł w tym wartość dofinansowania 30 tys. zł.


UG Szczurowa