Kolejne dofinansowanie w konkursie „Małopolskie Remizy”

W ramach środków finansowych jakie udało się pozyskać Gminie Szczurowa z programu „Małopolskie Remizy” zostanie zmodernizowana i wyremontowana remiza OSP w Zaborowie.

Jest to już kolejna strażnica która zostanie wyremontowana na terenie Gminy Szczurowa. Do tej pory z programu „Małopolskie Remizy” remonty w strażnicach zostały wykonane w Górce, Pojawiu, Rajsku, Strzelcach Wielkich i Wrzępii.

Głównym celem realizacji tego zadania jest poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP Zaborów oraz poprawa walorów estetycznych obiektu. Zwiększenie standardu remizy pozwoli na wykonywanie zadań statutowych straży w szerszym zakresie i na wyższym poziomie. Zachęci to druhów do aktywniejszego uczestnictwa w strukturach straży.

W ramach prac zostanie wykonane: skucie i uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów, położenie nowych wylewek i posadzek, docieplenie stropu oraz wymiana stolarki wewnątrz budynku remizy.

Wartość projektu sięga ponad 63 tys. zł a kwota dofinansowania to blisko 27 tys. zł.

Dużo większą kwotę udało się pozyskać w konkursie programu rewitalizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na remont remiz OSP w Kwikowie Uściu Solnym.


ug