Niespodziewana zmiana – Racjonalni Razem Łączą siły z Brzesko OdNowa!

Działacze Komitetu Wyborczego Wyborców Racjonalni Razem którego liderem jest Pan Mirosław Wiśniowski, postanowili zrezygnować z wystawiania własnej listy wyborczej  i połączyć swoje siły i potencjał startując na listach Komitetu Wyborczego Wyborców Brzesko OdNowa kandydata na burmistrza Tomasza Latochy. Równocześnie Pan Mirosław Wiśniowski zdecydował wycofać swoją kandydaturę w wyborach na burmistrza brzeska i udzielić poparcie dla Tomasza Latochy.

Powodem tej racjonalnej decyzji była dokładana analiza skutków jakie niesie ze sobą metoda d’Hondta według której w gminie Brzesko jako jedynej w powiecie są liczone głosy wyborców. Ta metoda promuje duże i silne ugrupowania. Racjonalni Razem uznali, że w tej sytuacji byłoby po prostu bardzo nieracjonalnie dzielić głosy zwolenników odnowy Brzeska i nadania mu nowego impulsu rozwojowego. Uznali, że wystawianie kilku komitetów jest nieracjonalne, ponieważ w ten sposób komitet wyborczy obecnego jeszcze  Burmistrza Grzegorza Wawryki, będzie miał dużo mocniejszą pozycję w porównaniu do konkurencji, a jego zwycięstwo i rządy przez kolejne pięć lat byłoby dla Brzeska gospodarczą katastrofą. W tej sytuacji działacze KKW Racjonalni Razem postanowili zamiast wystawiać własną listę, wystartować w nadchodzących wyborach z KWW Brzesko OdNowa Tomasza Latochy.

Nie dla wszystkich wystarczyło miejsca na listach, ale mimo tego wszyscy postanowili mocno wspierać KWW Brzesko OdNowa i Tomasza Latochę na stanowisko Burmistrza i nie zdecydowali się na start na innych listach wyborczych, mimo tego, że mieli takie propozycje i byli kuszeni przez konkurencję. Oczywiście wszyscy angażować się będą w kampanię wyborczą KWW Brzesko OdNowa.

To pierwsza sytuacja, kiedy działacze, dla dobra całej gminy i wszystkich mieszkańców, zdecydowali się zrezygnować ze swoich osobistych ambicji i poprzeć listę oraz kandydata który ma największe szanse w wyborach i daje nadzieję na pozytywne zmiany w Brzesku, które od lat jest daleko w tyle w stosunku do sąsiadów i przy obecnej ekipie sprawującej władzę nie ma najmniejszych szans, aby tę niekorzystną sytuację zmienić.

_

ŻB