Wakacje za nami, czas na ich podsumowanie

Wakacje dobiegły końca, pozostały miłe i niezapomniane wspomnienia. Nad bezpieczeństwem turystów i mieszkańców wypoczywających na naszym terenie czuwali policjanci prowadząc działania „Bezpieczne Wakacje 2018”.

Teraz przyszedł czas na podsumowanie tych działań. Wakacyjna przerwa w naszym rejonie upłynęła spokojnie, policjanci nie odnotowali poważniejszych wydarzeń dotyczących osób wypoczywających i odwiedzających powiat brzeski.

Od początku wakacji, tj. od 22.06 do 2.09.2018 roku brzescy policjanci skontrolowali ogółem 2 691 pojazdów, w tym 17 autobusów. Ujawniono 1 566 wykroczeń, za które nałożono 352 mandatów karnych (w tym 2 dot. autobusów), skierowano 104 wniosków o ukaranie oraz zastosowano 1110 pouczeń. Zatrzymano 33 prawa jazdy i 46 dowodów rejestracyjnych, w tym 27 za zły stan techniczny.

Policjanci w okresie wakacyjnym szczególną uwagę zwracali na obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy przez wszystkich podróżnych w pojeździe oraz przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych. Kontrole ujawniły 109 przypadków niestosowania się do obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa. Ponadto przez cały okres wakacji podczas każdej kontroli drogowej policjanci każdorazowo sprawdzali stan trzeźwości kierujących. Pozwoliło to na ujawnienie i wyeliminowanie z ruchu 54 nietrzeźwych kierujących.  Podczas prowadzonych działań nie stwierdzono przypadków kierowania autobusem przez nietrzeźwego kierującego.

Wstępne dane statystyczne pokazują, że podczas dwóch letnich miesięcy na drogach powiatu brzeskiego było bezpieczniej niż w roku ubiegłym. Odnotowaliśmy mniej wypadków drogowych i kolizji oraz osób rannych. W lipcu i sierpniu br. doszło do 15 (23*) wypadków drogowych, w których zginęła 1 osoba a 17 (31*) zostało rannych. Zaistniało 109 (118*) kolizji drogowych.

* dane za ubiegły rok

Przez okres trwania wakacji policjanci sprawdzali miejsca zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz kąpieliska i akweny wodne.

Działania kontrolne uzupełniane były aktywną działalnością informacyjno – edukacyjną, polegającą na ścisłym współdziałaniu ze środkami masowego przekazu. Już przed wakacjami w czerwcu policjanci pojawili się w szkołach i nie tylko, gościli również na organizowanych licznie piknikach, gdzie z myślą o bezpieczeństwie mogli przekazać dzieciom i młodzieży cenne rady i wskazówki. Mundurowi objaśniali co zrobić, aby uniknąć przykrych zdarzeń i wypadków oraz instruowali, jak udzielać pierwszej pomocy.

Policjanci podczas wakacji organizowali i uczestniczyli w szeregu akcjach profilaktycznych w ramach działań „Kręci mnie bezpieczeństwo” zainicjowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, podczas których m.in. promowane były zasady bezpieczeństwa  w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

_

KPP Brzesko