Fenomenalny sukces OSP Górka

Ochotnicza Straż Pożarna w Górce zdobyła II miejsce w Konkursie „Najlepsza Jednostka OSP Województwa Małopolskiego AD 2018 r.” i otrzymała nagrodę w wysokości 30 000 zł.

ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wyboru trzech najlepszych jednostek OSP Województwa Małopolskiego dokonała- powołana przez Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie- Regionalna Komisja Konkursowa, której posiedzenie odbyło się 21 sierpnia 2018 r.Wyłonienie laureatów konkursu zostało dokonane na podstawie następujących kryteriów:
  1. Osiągnięcia inwestycyjne w zakresie przygotowania OSP do pełnienia służby i wykonywania zadań zgodnie ze statutem OSP.
  2. Współpraca z mieszkańcami, sołectwem oraz samorządem gminnym.
  3. Zaangażowanie w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, kultury strażackiej i popularyzacji służby w OSP.
  4. Aktywność OSP podczas imprez gminnych, regionalnych i innych oraz promocja terenu, na którym działa OSP.
Uroczyste wręczenie czeku miało miejsce 26 sierpnia 2018 r. podczas Dożynek Wojewódzkich w Radziszowie, w gminie Skawina. Gratulacje oraz nagrodę z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego pana Jacka Krupy, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pana Witolda Kozłowskiego i V-ce Prezesa Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Małopolski dh Leszka Zięby odebrali przedstawiciele OSP Górka- prezes- Piotr Mikuś, skarbnik- Tomasz Dobosz oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Zbigniew Moskal.
Ochotnicza Straż Pożarna w Górce zrzesza obecnie 83 członków, w tym 16 kobiet, 2 członków honorowych i 25-osobową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.
W jednostce pierwszorzędną rolę odgrywa profesjonalne wyszkolenie. Uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo- gaśniczych posiada 41 strażaków. Strażacy z Górki regularnie podejmują akcje i działania społecznie użyteczne, realizują projekty nastawione w głównej mierze na rozwój platformy OSP, na które samodzielnie pozyskują środki finansowe z różnych źródeł. W ciągu ostatnich lat zrealizowali osiem projektów, których łączny koszt wyniósł ponad 270 tys. zł.
Priorytetem dla OSP Górka jest prowadzenie działań ukierunkowanych na rozwój młodzieży. Poprzez angażowanie młodych ludzi w działania wolontarystyczne strażacy wpływają na kształtowanie odpowiednich postaw społecznych i obywatelskich.
OSP Górka posiada 4 drużyny sportowo- pożarnicze, które od kilku lat zajmują czołowe lokaty w gminnych i powiatowych zawodach sportowo- pożarniczych, dzięki temu otrzymują kwalifikacje do zawodów szczebla wojewódzkiego. W czerwcu bieżącego roku dziewczęta i chłopcy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Górki wzięli udział w VI Wojewódzkich Młodzieżowych Zawodach Sportowo- Pożarniczych, w których drużyna chłopców uplasowała się na rewelacyjnym III miejscu. Strażacy OSP Górka biorą udział również w turniejach sportowych i zawodach w różnych dyscyplinach.
W jednostce duży nacisk położony jest na dbałość o specjalistyczne wyposażenie. W tym celu strażacy OSP Górka czynią wszelkie starania, aby ich sprzęt spełniał najwyższe standardy. Rozwój jednostki nie byłby jednak możliwy, gdyby nie ogromne zaangażowanie druhów OSP Górka, którzy dobrowolnie zrzekają się należnych im ekwiwalentów na potrzeby statutowe jednostki. Warto podkreślić, że działania jednostki wspierają finansowo instytucje samorządowe, mieszkańcy, rodacy z USA, sponsorzy.
Doceniając bezinteresowną pracę strażaków OSP Górka na rzecz lokalnej społeczności,
serdecznie im gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w działalności strażackiej.
_
UG Szczurowa