Kolejne środki dla Gminy Dębno!

marcingluszek

Tym razem dzięki pozyskanym funduszom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uda się zrealizować w sumie pięć inwestycji.   

Jedną z nich jest budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru Krakus w Łysej Górze. Historia Łysej Góry związana jest m.in. z produkcją ceramiki wytworzonej na szeroką skalę w okresie świetności Zakładu Ceramicznego „Kamionka”, którego wyroby były znane w całej Polsce i jeszcze wielu żyjących mieszkańców pamięta (czy nawet posiada) drobne przedmioty użytkowe produkowane w ówczesnym zakładzie. Doskonałym sposobem na zachowanie tradycji ceramiki łysogórskiej będzie zagospodarowanie terenu w centrum wsi  poprzez budowę ścieżki historycznej wokół amfiteatru „Krakus” w Łysej Górze.

W ramach inwestycji w centrum miejscowości pojawią się m.in. nowe ławeczki, nowe chodniki, elementy ceramiczne. Wartość inwestycji przekracza 170 tys. zł, z czego blisko 100 tys. zł stanowi wsparcie z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia prac to grudzień tego roku.

Kolejnym dofinansowanym zadanie jest Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Porąbce Uszewskiej. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się utworzenie ogólnodostępnego miejsca dla mieszkańców na bazie budynku miejscowego klubu sportowego. Zmodernizowany obiekt stanie się miejscem spotkań i rekreacji dla mieszkańców. W ramach prac zaplanowano m.in. ocieplenie budynku, modernizację sanitariatu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup 9 urządzeń do ćwiczeń. Koszt inwestycji to blisko 110 tys. zł, z czego dotacja z PROW wynosi 68 tys. zł.

Dofinansowana została również budowa placu zabaw w centrum Łoniowej. Dzięki tej inwestycji powstanie ogólnodostępny plac zabaw przy publicznym przedszkolu. Najmłodsi będą mogli skorzystać z m.in. huśtawki, sprężynowców, karuzeli oraz zestawów zabawowych, które składają się ze ślizgu, zjeżdżalni, balustrady, pomostu, będzie również tablica do rysowania. Na placu zamontowana również zostanie ławka i kosze na śmieci. Wartość zadania to 80 tys.  zł. Gmina Dębno na ten cel pozyskała dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł. Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2018 r.

Zabezpieczone finansowanie ma również budowa siłowni zewnętrznych w centrum wsi Sufczyn i Wola Dębińska. Siłownia w Woli Dębińskiej zlokalizowana będzie w centrum gminy, w pobliżu Publicznej Szkoły Podstawowej. Na siłowni zostanie zamontowane 13 elementów siłowych m.in.: orbitrek, biegacz, wahadło, rowerek. Zainstalowane zostaną również 4 ławki. Natomiast w Sufczynie zamontowane zostanie 10 elementów siłowych m.in. orbitrek, wahadło, poręcz równoległa, prasa nożna i ręczna oraz 3 ławki.  Siłownia znajdzie się obok publicznej szkoły podstawowej. Siłownie będą ogólnodostępne i każdy mieszkaniec będzie mógł z nich skorzystać w dogodnej dla siebie porze. Koszt inwestycji przekroczy 80 tys. zł. Zadanie zostało wsparte dotacją na poziomie 50 tys. zł.

Ostatnią inwestycją, którą zakwalifikowano do dofinansowania jest zagospodarowanie terenu w centrum Łoniowej – etap I. Zagospodarowanie terenu obok tamtejszej remizy OSP zakłada budowę altan – stoisk wystawienniczych, gdzie podczas lokalnych imprez artyści będą mogli prezentować swoje wyroby artystyczne, dzięki czemu dorośli oraz dzieci i młodzież będą mieli możliwość poznać lokalną tradycję rzemieślniczą oraz zostanie im przybliżona historia regionu.

Dodatkowo planuje się zamontowanie elementów małej architektury. Wykonana zostanie również nowa nawierzchnia trawiasta oraz ułożona kostka brukowa. W sumie koszt tego zadania ma wynieść 133 tys. zł., z czego 83 tys. zł to dotacja zewnętrzna.

 – Dzięki wsparciu z PROW uda nam się wykonać inwestycje, które będą służyć ogółowi mieszkańców. Dzieci, dorośli nasi drodzy Seniorzy zyskają miejsca wypoczynku i jestem przekonany, że w przyszłym roku od wcześniej wiosny miejsca te będą tętnić życiem – mówi wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

ug