W Brzesku o kluczowych inwestycjach w regionie i powiecie

Jak w ciągu kilku lat rozwijał się w Małopolsce transport, gospodarka, służba zdrowia czy ochrona środowiska?

Jakie kluczowe inwestycje zostaną zrealizowane w najbliższym czasie? – m.in. o tym rozmawiano w Brzesku podczas kolejnego wyjazdowego posiedzenia zarządu województwa. Obradom przewodził wicemarszałek Stanisław Sorys.
We wspólnej dyskusji udział wzięli również: wicemarszałek Wojciech Kozak, Grzegorz Lipiec i Leszek Zegzda z zarządu województwa, starosta brzeski Andrzej Potępa i lokalni samorządowcy.

Brzesko to kolejny punkt na trasie wyjazdowych zarządów województwa. Zanim jednak rozpoczęto dyskusję nad obecną i przyszłą sytuacją Małopolski, samorządowcy i zaproszeni goście obejrzeli efekty ostatnich inwestycji w Zespole Szkół nr 2. Placówka jest jedną z bardziej aktywnych w zdobywaniu środków unijnych – w ostatnich latach z obu programów regionalnych (MRPO 2007-2013 i RPO WM 2014-2020) zdobyła dotacje o łącznej wysokości ponad 12,5 mln zł. W efekcie udało się tu nie tylko zbudować nowoczesną halę sportową, ale też zmodernizować szkolne pracownie czy przeszkolić uczniów na warsztatach i kursach zawodowych. Szkoła jest także aktywnym uczestnikiem pionierskiego programu województwa Małopolska Chmura Edukacyjna. A już jesienią uczniowie będą mogli korzystać z odnowionego szkolnego boiska w ramach projektu Małopolskie Boiska.

Nowoczesny transport i wsparcie dla inwestorów

Małopolska od lat dba o dobrą atmosferę dla biznesu. Mocno wspieramy przedsiębiorców i rynek pracy. Tylko w ramach aktualnego regionalnego programu operacyjnego przekazaliśmy już ok. 3,5 mld zł na rozwój przedsiębiorczości w Małopolsce. Dotacje otrzymało już ok. 3 tysiące małych i średnich firm w regionie

– wyliczał podczas posiedzenia w Brzesku wicemarszałek Stanisław Sorys.

Jak dodał, troską Małopolski jest również tworzenie nowych terenów gospodarczych – w ostatnich latach przygotowano pod inwestycje aż 133 ha. Dzięki środkom unijnym wdrożono też 680 innowacji w przedsiębiorstwach.

Wicemarszałek Sorys mówił też sporo o transportowej rewolucji, jaka dokonała się w ostatnich czasach w regionie.

Tylko w ciągu ostatnich 4 lat na inwestycje drogowe wydaliśmy ponad 1,6 mld zł. Powstało m.in. 15 nowych obwodnic miast, a kolejne kilometry dróg wojewódzkich zostały zmodernizowane

– wyliczał wicemarszałek.

Obok tego w trakcie są inne wielkie programy – jak imponujący projekt budowy dróg rowerowych Velo Małopolska, program LIFE, który pomaga walczyć o lepszą jakość powietrza w regionie czy projekt Małopolski Tele-anioł – skierowany do seniorów i osób niesamodzielnych.

Powiat brzeski: aktywnie i z pomysłem

W powiecie brzeskim biznes rozwija się coraz lepiej. W ciągu ostatnich 7 lat liczba firm zwiększyła się o blisko jedną piątą! I stale rośnie, bo w powiecie działają dwie strefy aktywności gospodarczej

– przypomniał wicemarszałek Wojciech Kozak.

Jak zauważył w swojej prezentacji wicemarszałek Wojciech Kozak, powiat brzeski dobrze sobie również radzi z pozyskiwaniem funduszy unijnych. W poprzedniej perspektywie 2007-2013 zrealizowano tu aż 268 projektów, w tym 103 z MRPO. Łączna wartość dotacji to aż 1 125,5 mln zł. Wśród projektów, które udało się zrealizować, są: rewitalizacja rynku w Brzesku czy rekultywacja zbiorników Czchów – Rożnów.

Powiat brzeski jest też aktywny w obecnej perspektywie 2014-2020. Do tej pory zrealizowano już 145 projektów na łączną kwotę 116,7 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy UE wyniosło 155,9 mln zł.

malopolska.pl