Jubileusz 110-lecia OSP w Biadolinach Radłowskich

Uroczyste obchody odbyły się w niedzielę 12 sierpnia. Jubileusz rozpoczął się mszą świętą, po której wszyscy uczestnicy wydarzenia przemaszerowali pod Dom Strażaka w Biadolinach Radłowskich, gdzie odbył się okolicznościowy apel.

Zaraz po nim Prezes OSP w Biadolinach Radłowskich Pan Zbigniew Dudzik dokonał oficjalnego otwarcia uroczystości oraz powitał przybyłych gości. Następnie przedstawiony został rys historyczny jednostki, a po nim nastąpiła ceremonia wręczenia medali dla zasłużonych druhów. Na zakończenie gratulacje i słowa uznania za zaangażowanie, trud i poświęcenie w niesieniu pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują wygłosili zaproszeni goście, a Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk osobiście złożył podziękowania wszystkim strażakom ochotnikom i prezesowi OSP Biadoliny Radłowskie oraz przekazał jeden pełny komplet umundurowania dla jednostki. Po części oficjalnej zaproszeni goście oraz mieszkańcy Biadolin Radłowskich mogli wziąć udział w mini pikniku strażackim.

Od 110 lat druhowie z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadolinach Radłowskich niosą pomoc drugiemu człowiekowi by ratować dobytek, ludzkie zdrowie i życie, będąc wierni zawołaniu: ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.” Obchody zacnego Jubileuszu były okazją do przypomnienia o działaniach jednostki na przestrzeni wielu lat, pochwalenia się bieżącymi osiągnięciami oraz wyróżnienia druhów działających aktywnie w straży nie tylko w ostatnim czasie, ale także tych, którzy z jednostką w Biadolinach radłowskich związani byli przez kilkadziesiąt lat służby. Nie zabrakło podziękowań, prezentów i wielu życzeń, nie tylko by strażacy ochotnicy z każdej akcji wracali cali
i zdrowi, ale także przez pracę społeczną, którą wykonują byli doceniani i szanowani w społeczności.


um