Borzęcin: Spotkanie z legendami

 W ramach IX Dni Gminy Borzęcin Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie zorganizowała niezwykle cenne spotkanie.

Mieszkańcy mieli okazję posłuchać opowieści liderów Solidarności nowohuckiej z czasów stanu wojennego i lat 80-ych. w poniedziałek sala Domu Ludowego w Borzęcinie zapełniła się mieszkańcami.

Jan Ciesielski i Stanisław Handzlik to ci dwaj panowie wzbudzili takie poruszenie. Relacja przywódców krakowskiego podziemia z okresu dopiero raczkującego ruchu wolnościowego, strajków w Hucie Lenina i ich pacyfikowania, stanu wojennego, więzienia, represji władz komunistycznych wobec opozycji, konspiracyjnej działalności, nowohuckiej Wiosny Solidarności 1988 roku. Bohaterowie tamtych dni opowiadali o walce z władzami komunistycznymi i trudnych drogach do odzyskania wolności i niepodległości.