Powiat brzeski inwestuje w bezpieczeństwo na drogach

Z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie mieszkańców władze powiatu brzeskiego stale rozwijają sieć infrastruktury drogowej.

Budowane kolejnych odcinków chodników wydatnie zwiększy bezpieczeństwo na drogach. W samym roku 2018 na ten cel w powiatowym budżecie zarezerwowane zostało niemal 5 milionów złotych. Dzięki stałym, konsekwentnie realizowanym co roku inwestycjom sieć chodników przy drogach powiatowych to ponad 70 km.

Mimo tak dużych nakładów cały czas są miejsca gdzie poprawa bezpieczeństwa na drogach jest niezbędna. Dlatego powiat już rozpoczął przygotowanie dokumentacji, która da podstawy aby prowadzić budowę w najważniejszych punktach. Najważniejszym z zadań jest stworzenie chodnika przy ulicy Małopolskiej w Jadownikach. Powiat chce rozstrzygnąć konkurs na wykonanie dokumentacji projektowej jeszcze w roku 2018 aby w przyszłym roku zająć się pozwoleniami na budowę.

Starosta wystąpił do Burmistrza zadeklarowanie współpracy przy realizowaniu przedsięwzięcia ponieważ zgodnie z obowiązującą umową, do realizacji inwestycji niezbędny jest finansowy udział gminy na której terenie ma powstać chodnik.