Lipnica Murowana: Odnowiona figura św. Szymona znowu zachwyca

Gmina Lipnica Murowana otrzymała wsparcie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 9 000,00 zł na „Prace remontowo-konserwatorskie kamiennej figury św. Szymona z Lipnicy z 1913 r.”Pomnik zbudowano 105 lat temu, w postaci okazałej kolumny zwieńczonej figurą św. Szymona. Na czworobocznym cokole znajdują się sceny przedstawiające: św. Szymona pomagającemu chorej, godło Polski, Litwy oraz herb Lipnicy Murowanej. Pod wizerunkiem świętego umieszczono podpis: “Bogu i Ojczyźnie na chwałę. Potomnym na wzór i otuchę. Świętemu Ziomkowi Lipniczanie R.P. 1913-18. VII”
Z uwagi na działanie czasu i braku zabiegów pielęgnacyjnych od ostatniej kompleksowej konserwacji wykonanej kilkanaście lat temu, widoczne już były mocne zabrudzenia, glony, mchy, a także uszkodzenia mechaniczne.
W ostatnich tygodniach pomnik został poddany intensywnej konserwacji i renowacji. Został oczyszczony, uzupełniony i wzmocniony. Odświeżone zostały płaskorzeźby, a inskrypcje uczytelnione. Zabezpieczono go przed niszczeniem. Wykonano również dokumentację konserwatorską.
Odzyskano dawny blask figury, która silnie związana jest z wizerunkiem i historią Lipnicy, a która jest bogactwem wszystkich mieszkańców. Teraz pomnik będący nierozerwalnym elementem średniowiecznego lipnickiego rynku przykuwa uwagę turystów, pielgrzymów i przyjezdnych, którzy każdego dnia licznie przybywają do ojczyzny św. Szymona.
Całkowita wartość prac remontowo-konserwatorskich wyniosła 25 400 zł. Różnicę między całkowitą wartością prac, a otrzymaną dotacją stanowi wkład własny gminy.

ug